ชุดทำความสะอาดหัวพิมพ์ E-Z Wipe

ผ้าสำหรับเช็ด ทำความสะอาดหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
การใช้งาน เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดBarcode Printer ในระยะเวลานานๆ อาจเกิดปัญหาที่หัวพิมพ์ได้  ดังนั้น เมื่อใช้เป็นระยะเวลาหนึ่ง จะมีคราบของหมึกจากริบบอน มาติดที่หัวพิมพ์ จึงต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์ ถ้าไม่ได้ทำความสะอาดอาจทำให้หัวพิมพ์ขาด หรือพิมพ์ออกมาไม่ชัด แท่งบาร์โค๊ดออกมาไม่ครบ

วิธีการทำความสะอาด
ปิดเครื่องพิมพ์ พร้อมถอดปลั๊กไฟออก รอ 10 นาที  
นำ Easy Wipe มาเช็ดที่หัวพิมพ์ ไปในทางเดียวกัน
Visitors: 935,913