SYMBOL

บริษัท ไวซเนส ซีสเต็มส์ จำกัดจัดจำหน่าย เครื่องอ่านบาร์โค้ด อุปกรณ์ Hardware ชั้นนำของโลก ที่จัดจำหน่ายในตลาดบาร์โค้ด ของบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับ ในด้านคุณภาพ และเทคโนโลยี ในการผลิตเพื่อตอบสนอความต้องการได้อย่างเต็มที่
Visitors: 90,704