Symbol DS 6707-DP

เครื่้องอ่านบาร์โค้ด  Motorola DS6707-DP เป็นเครื่องสแกนเนอร์เอนกประสงค์ที่มีความสามารถในการจับข้อมูลสูงสุด DS6707-DP สามารถจับภาพและอ่านบาร์โค้ดแบบ 1D และ 2D ทั้งหมดรวมทั้งเครื่องหมายชิ้นส่วนโดยตรง (DPM) ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายที่ท้าทายที่สุด dot peen อุปกรณ์หลากหลายชนิดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่ขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลหลากหลายประเภทเช่นการดูแลสุขภาพอวกาศและยานยนต์ ด้วย DS6707-DP พนักงานสามารถรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องได้ในเวลาที่เหมาะสมส่งผลให้ประสิทธิภาพและความผิดพลาดในกระบวนการทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างถูกต้องรวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงาน
Visitors: 877,768