รหัสบาร์โค๊ดในประเทศต่าง ๆ

รหัสบาร์โค๊ดในประเทศต่าง ๆ 

00-09 สหรัฐอเมริกา, แคนาดา
30-37 ฝรั่งเศส
40-43 เยอรมันตะวันตก
49 ญี่ปุ่น
50 อังกฤษ
54 เบลเยี่ยม
57 เดนมาร์ก
60 อาฟริกาใต้
64 ฟินแลนด์
70 นอรเวย์
73 สวีเดน
76 สวิส
80-83 อิตาลี
84 สเปน
87 เนเธอร์แลนด์
90-91 ออสเตรีย
93-94 ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์
แถบรหัส EAN/UPC และเลขรหัสประเทศต่าง ๆ

ในปัจจุบัน รหัสแถบนี้มีบทบาทอย่างมากในการประยุกต์ใช้ เพื่อการบ่งบอกวัตถุอย่างอัตโนมัติ (Automatic Identification) สืบเนื่องจากเทคนิคและอุปกรณ์สำหรับการ recognize รหัสแถบนี้อยู่ในขั้นปฏิบัติการได้อย่างแน่นอนแล้ว ซึ่งผิดกับการ Identification ด้วยภาพหรือเสียงที่ยังต้องค้นคว้าปรับปรุงกันอีกมาก

Visitors: 935,909