Honeywell MS 9535

เครื่้องอ่านบาร์โค้ด Honeywell MS9535

เครื่้องอ่านบาร์โค้ด Honeywell MSMS9535 เป็นเครื่องสแกนเนอร์แบบใช้มือถือไร้สายและเป็นหนึ่งในประเภทแรกที่ใช้มาตรฐานเทคโนโลยีไร้สายบลูทู ธ ที่เกิดขึ้นใหม่ VoyagerBT สามารถสื่อสารกับสถานีฐานของตัวเองหรืออุปกรณ์บลูทู ธ อื่นที่มีอยู่แล้วเช่น PC, แล็ปท็อปและเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในแอพพลิเคชั่น POS หรือ Light Warehousing

Visitors: 877,759