Honeywell MS1690

เครื่้องอ่านบาร์โค้ด Honeywell MS1690

เครื่้องอ่านบาร์โค้ด Honeywell MS1690  เป็นเครื่องถ่ายภาพพื้นที่ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องสแกนเนอร์แบบรอบทิศทางนี้จะถอดรหัสบาร์โค้ดมาตรฐานทุกรูปแบบในปัจจุบันซึ่ง ได้แก่ 1D, RSS, PDF417, MicroPDF, EAN / UCC Composite, Matrix และรหัสไปรษณีย์โดยไม่คำนึงถึงการวางแนว

 
Visitors: 877,772