Honeywell MS 7120

เครื่้องอ่านบาร์โค้ด Honeywell 7120

เครื่้องอ่านบาร์โค้ด Honeywell 7120 มีขนาดเล็ก แต่ประสิทธิภาพ BIG ORBIT 7120 เป็นเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบจุดขายแรกของ Honeywell เพื่อใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมเพื่อเน้นเลเซอร์สแกนเนอร์ได้อย่างแม่นยำและทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ORBIT 7120 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในร้านค้าปลีกที่มีพื้นที่เก็บสินค้าอยู่ในระดับที่สูงและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถหยิบของขึ้นมาสแกนรายการขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ได้

Visitors: 877,772