เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Datamax-O'Neil I-4208

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Datamax-O'Neil I-4208 มีให้เลือกทั้งแบบการถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทความร้อนโดยตรง I-4208 สามารถผลิตภาพความกว้าง 203 dpi, 4 นิ้วที่ 8 ips และรองรับสัญลักษณ์บาร์โค้ดทั้งแบบเส้นและแบบสองมิติที่เป็นที่นิยม I-4208 ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการพิมพ์ที่ยากที่สุดซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติมาตรฐานหลายอย่างที่พบได้ทั่วไปในฐานะตัวเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ หน่วยทั้งหมดมาพร้อมกับเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์

Visitors: 898,512