Datamax M-4308

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด  Datamax-O-Neil M-4308

Datamax-O-Neil M-4308 ใช้ M-Class อีกขั้นหนึ่งโดยนำเสนอเครื่องพิมพ์ 300 dpi ที่มีความเร็วในการพิมพ์ 8 ips เหมาะสำหรับการอ่านข้อความขนาดเล็กหรือกราฟิกที่คมชัดขึ้น M-4308 เพิ่มความสามารถในการใช้งาน 300 dpi ลงในโครงร่างโครงแม่พิมพ์แบบเดียวกันที่นำเสนอในเครื่องพิมพ์ M-Class ทั้งหมด

Visitors: 898,512