กระดาษม้วนเคมี 2 ชั้น ,3ชั้น

กระดาษม้วนเคมี 2 ชั้น ,3ชั้น 

รหัสสินค้า : Paper Coppy Roll กระดาษม้วน เคมี 2ชั้น ,3ชั้น ใช้กับเครื่องพิมพ์ระบบความร้อน

Direct thermal

รองรับการใช้งานสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ

(EPSON,SAMSUNG,STAR  ฯลฯ) 

Visitors: 927,228