กระดาษม้วน กระดาษปอร์น

กระดาษม้วน กระดาษปอนด์ 

รหัสสินค้า : Paper Roll


ขนาดหน้ากว้าง 75 cm x 75 M ใช้กั เครื่องพิมพ์ ที่ใช้ระบบ Thermal Tranfer 

รองรับการทำงานสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ

( EPSON,SAMSUNG,STAR ฯลฯ)