เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ

Direct thermal line Printing เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ

Star-POS-Printer TheTSP100 Series 

รหัสสินค้า : TSP100 


TSP100 futurePRNT Series

 

The Next Generation of POS Printer

Now Available in Powered USB!

**Software installation instructions here**  

1. Internal power supply 

2.High speed throughput: 25 receipts per minute 

3."Plug & Play" USB drivers 

4. “Drop-In & Print” paper loading 

5.All accessories included 

6.All drivers and software included 

7.Certified by major software houses