Tag อุตสาหกรรม

Tag เป็นกระดาษแข็ง และขนาดความหนาของ Tag แล้วแต่ความต้องการและงานของลูกค้า มี 2 ประเภท งานแผ่น และเข้าม้วน งานแผ่น  งานโรงหนัง เสื้อผ้า ใบรับประกันสินค้า  ป้ายราคาสินค้าต่าง โบว์ชัวร์สินค้า งานเข้าม้วนผ่านเครื่องพิมพ์ ต้องเจาะรู ตีแบลคมาร์คด้านหลัง  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 935,910