ริบบอน หมึก (Ribbon)

ริบบอน  สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด มี 3 ชนิด


ริบบอนแว็กซ์,ริบบอนแว็กซ์ เรซิ่น,ริบบอนเรซิ่น