ริบบอน มีกี่ชนิด

ริบบอน (Ribbon wax) หมึก ริบบอนแว๊กเรซิ่น (Ribbon Wan Rasin) ริบบอน เรซิ่น (Ribbon Rasin)

 

มีทั้งหมด 

1. Ribbon Wax 

2. Ribbon Wax Rasin

3. Ribbon Rasin 

4. Ribbon (สี)

 

หมายเหตุ: ริบบอนแต่ละชนิดจะต้องถูกทดสอบเพื่อการใช้งานให้ถูกกับชนิดของกระดาษที่ทำสติกเกอร์ เพือความคงทนและตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างแท้จริง 

Visitors: 90,181