ฉลากสินค้า

ฉลากสินค้า การนำสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ Art Paper มาประยุกต์การใช้งาน เนื่องจากสติ๊กเกอร์เนื้อมันเงา (มันวาว) จึงเหมาะกับงาน เช่น ฉลากอุตสาหกรรมรถยนต์ ฉลากอิเล็คทรอนิกส์ ฉลากด้านการเกษตร ฉลากสติ๊กเกอร์ส่งออกผักผลไม้ ฉลากสินค้าต่างๆ  ใช้งานที่มีความชื้นได้บ้าง เช่น แช่เย็นธรรมดา 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 91,525