WIESNESS SYSTEM CO.,LTD      จำหน่าย สติ๊กเกอร์ กึ่งมันกึ่งด้าน (sticker) ฉลาก (Label) ริบบอน (Ribbon Wax) เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Printer Barcode) เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Scanner Barcode) ครบวงจร

บริษัท ไวซ เนส ซีสเต็มส์ จำกัด รับผลิด จำหน่าย สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด Sticker ฉลากสินค้า ฉลากยา ฉลากติดซองจดหมาย แท็กติดเสื้อ สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด สติกเกอร์กาวห้องเย็น สติ๊กเกอร์ความร้อน DT Stickerโบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว ฉลากสินค้าบาร์โค้ด ป้ายบาร์โค้ด ป้ายสินค้า ป้ายราคา ฉลากสินค้าบรรจุภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ผลิดภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ติดสินค้ากาวเหนียว สติ๊กเกอร์ติดกล่อง บาร์โค้ดลัง ฉลากติดขวด สติิ๊กเกอร์ อย. ฉลาก สคบ. สติ๊กเกอร์ สคบ. ฉลากผลิตพันธ์ OTOP สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ฉลากติดกล่อง บาร์โค้ดสำเร็จรูป ทุก size ขนาด ราคาโรงงาน และยังจำหน่าย ปริ้นเตอร์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Printer Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Scanner barcode ริบบอน Ribbon หมึก ครบวงจร

ในโลกปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรง เป้าหมายทางธุรกิจจึงเน้นไปที่การให้บริการซึ่งการให้บริการที่รวดเร็วนั้นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ ชึ่งเรียกว่า “ระบบบาร์โค้ด” (Barcode Solution) บริษัทต่าง ๆ จึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้เตรียมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ทางบริษัท ไวซ เนส ซีสเต็มส์ จำกัด ได้นำเสนอ อุปกรณ์ Hardware และ Software เกี่ยวกับระบบบาร์โค้ดและอุปกรณ์บาร์โค้ด ทุกประเภทอย่างครบวงจร การที่จะนำระบบบาร์โค้ดจัดระบบการทำงานและเชื่อมโยงกับธุรกิจของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบการตลาด ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีอุปกรณ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ  อาทิ 

 

Visitors: 86,495